English version
Deutsch version

Inkluzje


inkluzje   W bursztynie można niekiedy znaleźć małe stworzenia oraz szczątki roślin, które są cennym materiałem badawczym dla archeologów, jak i piękną ozdobą.
Większość z tych okazów pochodzi z okresu trzeciorzędu. Bryłki bursztynu z takimi okazami nazywane są inkluzjami.

Inkluzje można spotkać niezwykle rzadko. Niektóre okazy, po odpowiedniej obróbce kamienia, w którym się znajdują, stają się gratką dla kolekcjonerów.
Niektóre inkluzje ze względu na swój unikatowy charakter są wyceniane jednostkowo, każdy pojedyńczy okaz może mieć inną cenę.